Schema stappenplan (pdf)

Het schema toont de belangrijkste mijlpalen bij de voorbereiding en realisatie van een meetsysteem. De blauwe blokken zijn de mijlpalen of tussenresultaten. De in wit aangegeven documenten zijn planvormen, ofwel de plannen die u 'moet' opstellen bij het doorlopen van het stappenplan. Dat kan een A4-tje zijn of een dik rapport. Dat is afhankelijk van de projectomvang, complexiteit, de wijze van uit-/aanbesteden en uw wensen.