Inventarisatierapport

Uitgangspunt voor alle metingen en meetsystemen is de situatie in het veld. Voor het meetplan (en vooral de meetopzet) is informatie nodig over de meetlocaties. Ook aannemers hebben informatie nodig over de meetlocaties om hun prijs te kunnen bepalen. Het is aan te bevelen om in een vroeg stadium de situatie in het veld te inventariseren. De resultaten kunnen worden vastgelegd in een inventarisatierapport. Dat rapport is dan bruikbaar voor meerdere doelen: het bepalen van de meetopzet, kostenraming, prijsopgaven door leveranciers/aannemers, tijdens de uitvoering van het werk en soms ook als (digitaal) naslagwerk in de hoofdpost van het meetsysteem.

Digitaal rapporteren

Het inventarisatierapport kan een bundel of map zijn, eventueel aangevuld met tekeningen en foto's van de locaties. Praktischer is het om een digitaal inventarisatierapport te (laten) maken. Dit kan dan makkelijk worden verstrekt aan projectleden, medewerkers, adviseurs, aannemers en leveranciers en de informatie kan worden geactualiseerd en hergebruikt. Er zijn goede ervaringen met een inventarisatierapport in de vorm van een website, waarbij allerlei gerelateerde documenten gekoppeld zijn en de locaties geografisch weergegeven kunnen worden.

Bij een inventarisatie worden de potentiële meetlocaties bezocht om de situatie op te nemen. De resultaten kunnen aanleiding zijn om het meetplan bij te stellen. Het is daarom handig om de inventarisatie voor of tijdens het opstellen van het meetplan uit te voeren.

Inventariseer de kenmerken

Bij de veldinventarisatie worden de kenmerken op een meetlocatie bekeken. In geval van metingen aan de riolering kan worden gekeken naar (onder andere):

 • de situatie rondom de meetlocatie, zoals ligging, verharding en verkeersdrukte
 • aanwezige hydraulische, mechanische en elektrotechnische voorzieningen
 • beschikbare ruimte
  • ruimte in bestaande kasten voor het (bij)plaatsen van meetapparatuur
  • (werk)ruimte bovengronds voor bijvoorbeeld een nieuwe buitenopstellingskast
  • (werk)ruimte voor meetapparatuur
 • of de hydraulische situatie speciale eisen stelt aan het type metingen of de plaatsing van de meetapparatuur
 • toestand van bestaande buitenopstellingskasten en civiele onderdelen zoals drempels en putten voor bijvoorbeeld het recht maken van overstortdrempels of het plaatsen van een overstortmes
 • of er bijzondere omstandigheden zijn die de metingen kunnen beïnvloeden, zoals hoge buitenwaterstanden bij externe overstorten, of andere bijzondere omstandigheden die vooraf kenbaar gemaakt moeten worden aan aannemers/leveranciers
 • Foto besturingsapparatuur
 • afbeelding Pompput
 • afbeelding Overstortput
 • afbeelding Besturingskast
 • afbeelding Interne drempel BBB