Functioneel Ontwerp

In een functioneel ontwerp worden de functionele eisen aan het meetsysteem beschreven. Hierdoor kan de opdrachtgever zich concentreren op de gewenste werking van het systeem. Vervolgens wordt aan de aannemer/leverancier overgelaten hoe dit gerealiseerd kan worden. De aannemer/leverancier heeft de vrijheid (en actuele expertise) om moderne efficiënte oplossingen te kiezen. Bij deze werkwijze is het belangrijk om goede functionele eisen te formuleren en te zorgen dat deze eisen alle wensen afdekken.

Volledig telemetriesysteem

Vaak wordt het functioneel ontwerp gericht op een volledig telemetriesysteem. Zo'n systeem kan dienen voor zowel metingen, sturing (RTC) als alarmering. Bovenstaand plaatje is een schema van de functionele opzet van een telemetriesysteem uit module C2340 Telemetrie van de Leidraad Riolering.

Actuele kennis en ervaring benutten

De ontwikkelingen op het gebied van meten en telemetrie gaan snel. Leveranciers zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen en kunnen daardoor efficiënte oplossingen aandragen. Het ligt daarom niet voor de hand om, zoals in de RAW-systematiek, precies voor te schrijven wat aangelegd moet worden en welke meetapparatuur en materialen gebruikt moeten worden. In plaats daarvan wordt er vaak voor gekozen om vast te leggen aan welke eisen het geheel van meetlocaties, metingen, telemetrie, gegevensverwerking en rapportage moet voldoen. Op deze wijze wordt de actuele kennis en ervaring van marktpartijen benut. De eisen worden vastgelegd in een functioneel ontwerp, dat later in de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen. Er kan dan worden aanbesteed op basis van de UAV-GC (geïntegreerde contracten).

Functionele eisen

De functionele eisen beschrijven de gewenste omvang en de werking van de metingen of meetsysteem. De omvang betreft zaken als het aantal meetlocaties en type metingen. Dit volgt uit de meetopzet en het inventarisatierapport. Bestaande apparatuur die aan de functionele eisen voldoen kunnen desgewenst worden gehandhaafd of hergebruikt. De werking betreft zaken als meetbereik, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, levensduur en snelheid. Verder kunnen eisen worden gesteld aan de functionaliteiten voor gegevensverwerking, validatie en rapportage. Dergelijk eisen zijn mede afhankelijk van de informatiebehoeften.

Overige eisen

Het functioneel ontwerp is de stap tussen het meetplan en de realisatie. Voor een aanbesteding of offerte-aanvragen moeten er nog een aantal administratieve en procedurele zaken worden geregeld. De functionele, administratieve en procedurele eisen vormen samen de aanbestedingsdocumenten.