Testplan

Hoewel kinderziektes van nieuwe meet- en telemetriesystemen minder worden, moet veel aandacht gegeven worden aan het testen van de metingen, telemetrie en gegevensverwerking. Dit kan het best gefaseerd worden aangepakt. In het geval van substantieel testwerk is het raadzaam om eerst over de aanpak na te denken en een testplan en/of een testprotocol op te stellen.

Ingredi├źnten testplan

In het testplan kan worden vastgelegd:

  • Waarom getest wordt, bijvoorbeeld ter controle van de oplevering of van het functioneren van de metingen na verloop van tijd;
  • In welke periode getest wordt (begin- en einddatum);
  • Wat getest wordt: De hoofdpost, bepaalde meetlocaties en/of bepaalde typen metingen;
  • Op welke aspecten getoetst wordt. Te denken valt aan compleetheid, duidelijkheid en logica van de hoofdpost of aan de functionaliteit van de metingen: Is de gewenste informatie te raadplegen in logboeken, grafieken en/of rapporten?
  • Wie de testen uitvoert, bijvoorbeeld de opdrachtnemer zelf of een derde partij;
  • Hoe getest wordt (het testprotocol);
  • Wat er met de testresultaten gedaan wordt, bijvoorbeeld geconstateerde gebreken direct laten oplossen door de aannemer.┬á