Stap 2 - meetdoelen

Vorige stap Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 1 Afbeelding stap 2 Afbeelding stap 3
foto

procesplaatje:

In stap 2 worden de meetdoelen geformuleerd. Deze worden afgeleid uit de informatiebehoeften.

Doelen helpen

Duidelijke meetdoelen zorgen ervoor dat in de latere fasen de juiste en voldoende meetgegevens worden verkregen om uw vragen (informatiebehoeften) te beantwoorden. De doelen helpen ook om niet onnodig veel te meten, zodat het meetsysteem kostenefficiënt wordt.

Het (alleen) signaleren van merkwaardigheden vraagt om andere meetdoelen dan het analyseren van het systeemgedrag. In de Leidraad Riolering C2310 Meetplan wordt onderscheid gemaakt in drie invalshoeken:

  1. Signaleren/registreren;
  2. Controleren/analyseren;
  3. Sturen/regelen.

Concrete doelen

Een alternatief voor de Leidraad-methode is om de meetdoelen zo concreet mogelijk te maken. Dat maakt het makkelijker om in de volgende stap de meetopzet te bepalen. Bijvoorbeeld: voor de informatiebehoefte "weten wanneer en hoe lang een riooloverstort in werking is" is het concrete meetdoel: "registreren van tijdstippen van start en van einde overstorting". En de meetopzet moet dan tenminste omvatten: een aan-/uitsensor op drempelniveau van de overstort of een sensor die de waterstroom in afvoerleiding registreert.

Vastleggen in meetplan

De meetdoelen worden meestal vastgelegd in een meetplan.