Stap 4 - ontwerp

Vorige stap Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 3 Afbeelding stap 4 Afbeelding stap 5
foto

procesplaatje:

Technisch of functioneel

In stap 4 wordt de meetopzet uitgewerkt tot een ontwerp. Als het een klein en eenvoudig meetproject is, dan kunt u eventueel (zelf) een technisch ontwerp (laten) maken. Daarin staat dan met welke technieken en apparatuur de metingen worden gerealiseerd. In de meeste gevallen is het beter om dit over te laten aan de (toekomstige) leverancier of aannemer. U maakt dan geen technisch ontwerp, maar een functioneel ontwerp. Daarin staan de functionele eisen.

Flexibel en actueel

De aanbeveling om functioneel te ontwerpen heeft te maken met de snelle technische ontwikkelingen. Er komen steeds betere en goedkopere oplossingen op de markt. Leveranciers zijn op de hoogte van de actuele mogelijkheden en zijn beter in staat om de meest efficiënte oplossingen te kiezen. Daarvoor is het wel belangrijk om heldere en volledige functionele eisen te formuleren, zodat de leverancier precies weet wat hij moet realiseren.

Bij het functioneel ontwerpen kunt u eisen stellen aan de metingen, maar ook aan de gegevensverwerking. Hierbij spelen aspecten als meetbereik, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, robuustheid en faalkansen. De strengheid van eisen is afhankelijk van de meetdoelen