Stap 5 - realisatie

Vorige stap Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 4 Afbeelding stap 5 Afbeelding stap 6
foto

procesplaatje:

Uitbesteden

Na alle voorbereidingen volgt in stap 5 eindelijk de aanleg (plaatsing van de metingen) en implementatie (in bedrijf stellen). Meestal wordt dit uitbesteed aan een leverancier of aannemer. Bij kleine projecten kunt u prijsopgaven opvragen op basis van het (functioneel) ontwerp. Voor grotere projecten worden aanbestedingsdocumenten opgesteld. Beide gevallen leiden, als het goed is, tot gunning aan een partij waarin u vertrouwen heeft en die het meetsysteem voor u gaat realiseren (technisch detailleren, plaatsen, inbedrijfstellen, testen en eventueel onderhouden). U kunt ook om meetgegevens vragen in plaats van een meetsysteem (zie aanbestedingsdocumenten).

Doorlooptijd

In geval van enkele metingen is de realisatiefase kort. Maar bij grote (regionale) meetsystemen met telemetrie kan de realisatie een jaar of meer in beslag nemen. Vooral de eindfase moet niet onderschat worden. Het kan vele maanden duren om fouten en onvolkomenheden op te lossen. Zowel tijdens de realisatie (voor oplevering) als daarna wordt het systeem getest. Hierop wordt ingegaan op de pagina testen