Stap 6 - meetsysteem

Vorige stap Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 5 Afbeelding stap 6 Afbeelding stap 7
Foto monstername apparatuur

procesplaatje:

Componenten

Na de realisatiefase heeft u een werkend meetsysteem.  Dit kan uit de volgende componenten bestaan:

  • vaste of tijdelijke meetopstellingen (meetapparatuur)
  • afspraken of procedures voor handmatige metingen of analyse van monsters
  • dataloggers en/of telemetrie
  • centrale databank voor opslag van meetgegevens
  • software voor gegevensverwerking en/of bediening van het systeem
  • software voor gegevensvalidatie en/of automatische rapportages

Testen en gebruiken

Het is aan te bevelen om de metingen of meetsysteem voor gebruik goed te testen. Daarna breekt de gebruiksfase aan. Het systeem moet vruchten gaan afwerpen. Daarvoor moeten de meetgegevens gevalideerd en geanalyseerd worden. Dat kan deels geautomatiseerd worden en deels blijft het handwerk. Zie hiervoor de pagina's valideren en analyseren. Zowel bij het testen, valideren als analyseren zullen gebreken en onvolkomenheden aan het licht komen, die aanleiding kunnen zijn om het meetsysteem bij te stellen, uit te breiden, of simpelweg fouten te verbeteren. Dat betekent dat u af en toe terugkeert naar de realisatie om het systeem te verbeteren.

Onderhoud

Voor het in stand houden van het meetsysteem is beheer en onderhoud nodig. Hiervoor kan desgewenst een onderhoudscontract met de leverancier/aannemer worden afgesloten.

En dan

Het meetsysteem zal meetgegevens genereren. Dat is stap 7 van het stappenplan.