Stap 8 - informatie

Vorige stap Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 7 Afbeelding stap 8 Afbeelding stap 1
Afbeelding

procesplaatje:

De laatste mijlpaal

Informatie is de laatste mijlpaal van het stappenplan. Daar is het om begonnen: bruikbare informatie, waarmee u betere beslissingen kunt nemen en maatregelen kunt onderbouwen of evalueren. Als het goed is, kunt u met de informatie de informatiebehoeften (stap 1) vervullen.

Doelgroep en rapportage

Om daadwerkelijk een behoefte te vervullen moet informatie gericht zijn op de gebruiker. Een veldmedewerker gebruikt andere informatie dan een wethouder of dijkgraaf. Zorg er daarom voor dat de informatie wordt gerapporteerd die de doelgroep nodig heeft. En stem ook de rapportagevorm af op het gebruik en de gebruiker(s). De ene keer is dat een tabel op een beeldscherm, een andere keer is dat een schriftelijk rapport met conclusies en aanbevelingen.

Kennis opbouwen

De werking van water- en rioleringssystemen is complex. Meestal is het onmogelijk om meteen alle gewenste informatie te verkrijgen. Stapsgewijs moet u kennis opbouwen, waarmee dan verdergaande analyses mogelijk worden. Begin met de systeemkenmerken en het hydraulisch gedrag tijdens normale omstandigheden. Als dat inzicht is vergaard, dan kunnen bijzondere gebeurtenissen worden geanalyseerd. Dit is ook beschreven bij  analyseplan.