Analyseren

Vorige stap Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 7 Afbeelding analyseren Afbeelding stap 8
Afbeelding data met grafiek

procesplaatje:

Gegevens vs informatie

Gegevens en informatie zijn twee verschillende dingen. Gegevens (of data) zijn vastgelegde waarnemingen. Dit kunnen getallen zijn, maar ook teksten en beelden. Aan gegevens is nog geen zinvolle betekenis gegeven. Informatie heeft juist wel een zinvolle, bruikbare betekenis. Analyseren is het omzetten van gegevens in informatie, ofwel bruikbare betekenis halen uit de gegevens. Wat bruikbaar is verschilt per persoon of groep. Informatie is dan ook gericht op een bepaalde doelgroep.

Wat heb je nodig?

Voor analyseren heb je niet alleen gegevens nodig, maar ook kennis, vaardigheden, hulpmiddelen en tijd. Als de benodigde kennis nog niet beschikbaar is, moet je soms eerst eenvoudige analyses doen om kennis op te bouwen, waarmee meer complexe analyses mogelijk worden. Bij analyse van meetgegevens is Excel vaak een handig hulpmiddel. Soms is meer nodig, zoals rekenmodellen, simulatietools, statistische rekentools of specifieke software. Verder moet niet worden onderschat hoeveel tijd analyseren kost. Analyses die vaker uitgevoerd worden kunnen worden geautomatiseerd, eventueel met automatische rapportages van de gewenste informatie.

Plan van aanpak helpt

Het analysewerk wordt nogal eens onderschat, zowel qua omvang als complexiteit. Meestal is het onhaalbaar om direct alle gewenste analyses uit te voeren, omdat dit te veel tijd kost en er nog onvoldoende kennis is opgebouwd. En analyseren is belangrijk, maar meestal niet urgent, waardoor het werk blijft liggen. Een plan van aanpak kan helpen om de analyses behapbaar te maken en te zorgen dat de belangrijke analyses uitgevoerd worden. Meer hierover is beschreven onder analyseplan.