Stap 0 - situatie

Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 0 Afbeelding stap 3
foto

procesplaatje:

Informatie over de situatie is nodig bij het opstellen van het meetplan (meetopzet), het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten. Daarom moet de situatie worden opgenomen en vastgelegd, bijvoorbeeld in een inventarisatierapport. Dit kan dan ook gebruikt worden door aannemers voor hun prijsbepaling.