Testen

Vorige stap Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 5 Afbeelding testen Afbeelding stap 6
Afbeelding

procesplaatje:

Soorten testen

Het testen gebeurt meestal tijdens de realisatie en rond de oplevering. Maar ook na ingebruikname blijft testen belangrijk. Er zijn verschillende soorten testen, zoals:

  • Keuring en kalibratie van meetapparatuur (meestal door producent)
  • Intern testen van apparatuur en software door de aannemer/leverancier
  • Factory acceptance test (FAT): acceptatietest van systeem(onderdelen) voordat deze in het veld wordt geplaatst
  • Site acceptance test (SAT): acceptatietest van systeem(onderdelen) na plaatsing en inbedrijfstelling (vaak bij de oplevering)
  • Controleren door/namens opdrachtgever van de lokale installaties en plaatsing metingen (veldbezoeken)
  • Testen door/namens opdrachtgever op juiste werking van metingen, bijvoorbeeld door vergelijk met gekalibreerde meetapparatuur
  • Testen door/namens opdrachtgever op functionaliteit, zoals de gegevensverwerking en automatische rapportages
  • Testen van werking meetsysteem door analyse van de meetgegevens, zoals controle op volledigheid
  • Testen door het valideren van meetgegevens

Effectief en efficiënt

Testen kost tijd en geld en vraagt daarom om een effectieve en efficiënte aanpak. In geval van substantieel testwerk is het raadzaam om eerst over de aanpak na te denken en zonodig een testplan of testprotocol op te stellen.

Cirkels

Misschien wel het belangrijkste aan testen is om wat met de testresultaten te doen. Als er gebreken of fouten worden gevonden, zorg dan deze verbeterd worden in het meetsysteem. Dit lijkt een open deur, maar wil er in de praktijk nog wel eens bij in schieten. Hetzelfde geldt voor valideren en analyseren. Ook daarbij worden vaak fouten of gebreken gevonden, waarop actie moet worden ondernomen. Testen, valideren en analyseren zijn eigenlijk cirkels die teruglopen naar realisatie.