Stappenplan

Stappenplan

Dit schema toont de belangrijkste stappen bij de voorbereidingen, realisatie en ingebruikname van een meetsysteem. Klik in het schema voor meer informatie over de onderdelen.

Mijlpalen

De blauwe blokken in het schema zijn mijlpalen of tussenresultaten. Het begint met het 'op een rij zetten' van uw informatiebehoeften. Uiteindelijk moet het meetsysteem informatie genereren waarmee die behoeften worden ingevuld. Dit is geschematiseerd met de lange gele pijl die terugloopt naar het blokje informatiebehoeften.

Plannen

De in wit aangegeven documenten zijn de plannen die u kunt (of 'moet') opstellen om het stappenplan te doorlopen. In sommige gevallen kan dat beperkt blijven tot een A4-tje. Bij complexe of omvangrijke projecten kunnen dit uitgebreide rapporten zijn. (Klik op de witte documentsymbolen voor meer informatie over deze plannen.)

Dit schema is opgesteld voor 'vaste' meetsystemen. De meeste stappen zijn echter ook van toepassing op tijdelijke meetprojecten.